MARIA PIĄTEK

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z malarstwa w pracowni Profesora Rajmunda Ziemskiego w 1997 roku. W 2012 obroniła doktorat z malarstwa na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Temat jej pracy doktorskiej to "Sztuka jako recykling rzeczywistości". W roku 2020 otrzymała stopień doktora habilitowanego nadany przez Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje jako wykładowca w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię malarstwa i rysunku. Swoje prace prezentowała na kilkunastu wystawach indywidualnych, m.in.:
- Apteka Sztuki / Mind mapping / Warszawa / 2019
- Galeria Elektor / Mind mapping / Warszawa / 2019
- MASH gallery / Never ending story / Remagen /Niemcy / 2016
- Berlin Blu art space / Private wall / Berlin / 2016
- CPK Praga / Dokądkolwiek pójdę wrócę do siebie / Warszawa / 2015
- Galeria Podlaska / Dokądkolwiek pójdę na facebooku.../ Biała Podlaska / 2014
- Galeria Muzeum Północno-Mazowieckiego / Dokądkolwiek pójdę na facebooku... / Łomża / 2014
 - Wystawa / Hello Kitty / Warszawa / 2013
 - Stara Prochownia /Notatki z domu i podróży / Warszawa / 2012 
- OWZPAP Lufcik / Window shopping / Warszawa / 2011
- POSK Gallery / James Bond i inni / Londyn / 2011   
- Wystawa / James Bond i inni / Warszawa / 2010 / katalog
- Oficyna Malarska / Gwasze / Warszawa / 2009 / katalog
- Salon Sztuki 49 / Gry i zabawy / Warszawa / 2007 / katalog
Graduated from The Academy of Fine Arts in Warsaw. Diploma in Painting in Professor Rajmund Ziemski studio in 1997. She passed PhD exam in University in Kielce in 2012. The subject of her PhD thesis is “Art as a recycling of reality”. In 2020 she passed her habilitation in University in Krakow. She works as a teacher of painting in The Social Academy of Science in Warsaw. She presented her works on about ten individual exhibitions e.g.: 
-- Apteka Sztuki Gallery / Mind mapping / Warsaw / 2019
- Elektor Gallery/ Mind mapping / Warsaw / 2019
- MASH gallery / Never ending story / Remagen / Germany / 2016
- Berlin Blu art space / Private wall / Berlin / 2016
- CPK Praga / Wherever I go on facebook... / Warszawa / 2015
- Galeria Podlaska / Wherever I go on facebook... / Biała Podlaska / 2014
- Galeria Muzeum Północno-Mazowieckiego /Wherever I go on facebook... / Łomża / 2014- Wystawa Gallery / Hello Kitty / Warsaw / 2013 
- Stara Prochownia Gallery / Warsaw / 2012
- OWZPAP Lufcik / Window shopping / Warsaw / 2011
- POSK Gallery London / 2011
- Wystawa Gallery / James Bond and others / Warsaw / 2010
 - Oficyna Malarska Gallery / Paintings /  Warsaw / 2009 
- Salon Sztuki 49 / Games / Gallery Warsaw / 2007

www.piatekmaria.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz