MAGDA FOKT

Magda Fokt ur.1976 w Warszawie.
Ukończyła studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. W 2019 r obroniła doktorat na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest prezesem Stowarzyszenia Artystycznego „Front Sztuki” oraz współtworzy Kamienicę Artystyczną TA3.


Tworzy w technikach malarstwa olejnego, akrylu, kolażu, reliefu na papierze i płótnie. Eksperymentuje z przekraczaniem granic płótna. Tworzy instalacje i obiekty. Źródłem jej inspiracji jest pejzaż, który stanowi punkt wyjścia do poszukiwań w obrębie abstrakcji. W ostatnich latach skupia się na szczególnym aspekcie pejzażu, w którym zderza kamienie i wodę, zatrzymuje się nad ich wzajemnym wpływem, szukając analogii do ludzkiej tożsamości, na która oddziałuje świat zewnętrzny. To dwie różne materie, dwa różne światy, które ścierają się ze sobą, jednocześnie współistnieją w pewnej symbiozie. Zróżnicowana zarówno materia, kształty i rola, jakie pełnią w naturze, sprawia, że kamienie i woda dopełniają się i jednocześnie wykluczają, dając pole wiecznej grze i walce. Niezależnie od motywu, Magdzie Fokt zawsze towarzyszy pytanie o ludzką tożsamość.

Magda Fokt, born in1976 in Warsaw. 
Magda Fokt comes from Warsaw where she lives and works. She has graduated with honours from the Academy of Fine Arts in Warsaw at the Painting Department, from the studio of professor Rajmund Ziemski. 2109 – earned a PhD degree at the Jan Kochanowski University in Kielce. She is a president of the artistic association "Front Sztuki" and co-runs the Kamienica Artystyczna TA3 art gallery.

She works with the use of oil painting techniques, acrylic, collage, relief on paper and canvas. She experiments with going beyond the boundaries of the canvas. She creates installations and objects. She is inspired by landscape, which is a starting point for her search within the realm of abstraction. Over the recent years, she has focused on a particular aspect of landscape where stones and water clash. She pauses to reflect on the way they influence each other, searching for an analogy with human identity, which is affected by the external world. They are two different matters, two different worlds, which clash and at the same time exist in a symbiosis with each other. Varied matters, shapes, and roles they play in nature at the same time complete and exclude each other, which inspires the eternal game and fight. Regardless of the theme, Magda Fokt always has the question of human identity in mind.

www.magdafokt.com
magda.fokt@poczta.fm
+48 600 217 728


- 2007- „ W kręgu Ziemskiego” [In Ziemski's circle] Oficyna Malarska, Warsaw 
- 2008 - „Pejzaż” [The Landscape], Galeria Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 
- 2011 - „Tętno miasta” [The Pulse of the City], Galeria Młodych Twórców "Łazienkowska", Warsaw  
- 2013 - „Nie ma czasu” [There is no time], Galeria Promocyjna, Warsaw  
- 2014 - „Oltremare”, the Giardino di Pinto Bordighera gallery, Italy
- 2016 –„Perforacje” [Perforations], Galeria Apteka Sztuki, Warsaw  
- 2016 – „Rekonstelacje” [Re-constellations], Galeria Młodych Twórców "Łazienkowska", Warsaw 
- 2016 - „States of matter”, the Blue Art Space gallery, Berlin 
- 2017 –“Anima mundi” , Galeria Wystawa, Warsaw  
- 2018 –„Abstrakcja inspirowana naturą” [The Abstractions inspired by Nature], Galeria Tymczasowa, Warsaw  
- 2019 – „Wild river”, Chopin Point Warsaw


Selected group exhibitions: 
- 2013 - "Rozmowy" [Conversations], Galeria DAP3, ul. Mazowiecka 11, Warsaw 
- 2013 - „Podróże” [Journeys], Muzeum Kolejnictwa [The Railway Museum] in Warsaw  
- 2014 and 2015 - 1st and 2nd edition of the exhibition "19 artystów w 19. Dzielnicy" [19 Atists in the 19th District], Warsaw  
- 2014 - "INNA FORMUŁA OBRAZU/ STRUKTURA, PRZESTRZEŃ, MATERIAŁ, KOLOR" [A DIFFERENT FORM OF A PAINTING/STRUCTURE, SPACE, MATERIAL, COLOUR], Galeria Salon Akademii, Warsaw  

- 2014 - "Liguria 'en plein air' ", Galeria Giardino di Pinto, Bordighera, Italy
- 2015 - „3x LOT”, Galeria 022, ul. Mazowiecka 11, Warsaw 
- 2016 –„Się dotykamy” [We touch each other] , Galeria Łowicka, Warsaw  
- 2016 –„Sztuka teraz” [The Art now] , The National Museum, Cracow 
- 2016 –„Powroty” [Returns], Galeria Ta3, Warsaw  10.- 2016 –„Topos”, Palazzo Comunale, Sondrio, Italy
- 2016 –„Topos II”, Galeria Młodych Twórców "Łazienkowska", Warsaw   
- 2016 – „Punkty widzenia” [Points of View], Galeria Kazimierz, Cracow 
- 2016 – Art Market Budapest, Hungary
- 2017 –„8 kobiet” [8 Women], Galeria Metamorfozy, Warsaw
- 2017 –„60x60”, Galeria Ślad, Kielce 
- 2017 – „Kolaż” [Collage], Galeria Ta3, Warsaw 
- 2017 – POSITIONS Art Fair Berlin, Germany 
- 2017 – Art Market Budapest, Hungary
- 2018 – “Fotograf - Humanista” [A photographer - a humanist] Muzeum Górnictwa Węglowego [The Museum of Coal Mining], Zabrze 
- 2019 – “Spectrum”, Elector Gallery, Warsaw

Nagrody I Awards
Stypendium im. Inki Sobień
2018- stypendium m.st. WarszawyBrak komentarzy:

Prześlij komentarz