AGNIESZKA ZAWISZAAgnieszka Zawisza, malarka, absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom z Malarstwa u prof. Rajmunda Ziemskiego oraz aneks z Litografii w pracowni prof. Wacława Winieckiego  obroniła w 2000 r. zdobywając wyróżnienie. W 2017 r. ukończyła studia doktoranckie na łódzkiej ASP a tytuł doktora obroniła w 2019. Promotorem pracy była prof. Aleksandra Gieraga.
W roku 2017 zdobyła pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Biennale Malarstwa w Mołdawii. Działa w stowarzyszeniu artystycznym Front Sztuki. Liczne wystawy indywidualne oraz udział w wielu wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą, pokazują stałą aktywność twórczą artystki. Częstym motywem w jej malarstwie jest pejzaż. Fragmenty widzialnego świata, utrwalone na zdjęciach są przełożone na język form i kolorów, rządzących obrazem. Koniecznym dla artystki jest zastosowanie pewnej syntezy, wyzbycie się dosłowności, przełożenie bogactwa natury na bogactwo środków malarskich. Agnieszka Zawisza jest współautorką multimedialnego projektu „Matkopolko”, odnoszącego się do kondycji matki-artystki we współczesnym społeczeństwie. Artystka zajmuje się także pracą dydaktyczną, nauczając na wyższej uczelni artystycznej oraz prowadząc warsztaty.  


Agnieszka Zawisza is a painter, visual artist and art teacher. She studied at the Warsaw Art Academy, Department of Painting (1994-2000), obtaining a Master's degree with honours in the year 2000. She recently obtained a Ph.D in the field of Fine Arts at the Łódź Art Academy.  Oil painting is her most frequently used medium, but the artist also uses collage and other techniques on paper. Numerous solo shows and frequent involvement in group exhibitions are evidence of her prevailing qualities of being active as an artist and member of the artistic community.


“In my painting, there is a lot of spontaneity and adventure. Colliding stains of colours that are often abstracted from the motif in nature, I need something to hold on to. For this I use a reference to the motif in the form of a photo. I consider the photograph to be objective, because it is the way I help myself to remember, with my mobile phone. The freedom of penetrating new territories, the flowing paint to some extent shaping the image in a way, that allows things to take form by chance, is tamed by returning to the original motif of the painting - the landscape.”www.azawisza.com

instagram: agnieszka_zawiszaWystawy I Exhibitions


• Obrazy i ślady, wystawa indywidualna, Galeria Bardzo Biała, Warszawa (2020)

• Wystawa indywidualna, Galeria Constantin Brancusi, Kizsyniów, Mołdawia (2019)

• Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów, Mołdawia (2019)

• Black on White, wystawa zbiorowa, Galeria Monumental, Lisbona, Portugalia (2018)

• Budapest Art Market, udział w międzynarodowych targach sztuki z Galerią Apteka Sztuki z Warszawy, Budapeszt, Węgry (2018)

• Czarno na białym, wystawa zbiorowa, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa (2018)

• Macierzyństwo, wystawa zbiorowa, Muzeum Etnograficzne w Lublinie (2018)

• Ekspresja, kolor, forma, wystawa z Agatą Czeremuszkin-Chrut, Galeria Tymczasowa, Warszawa (2018)

• Międzynarodowe Biennale Malarstwa, Muzeum Narodowe, Kiszyniów , Mołdawia (I Nagroda) (2017)

• Pałac Kultury w Jassach, Rumunia, wystawa laureatów Biennale Malarstwa z Mołdawii (2017)

•”Point of Dispute” Agnieszka Zawisza i Jakub Łączny, Berlin Blue Art Space, Berlin (2017)

• „101 small formats” , Galeria TA3, Warszawa, wystawa indywidualna (2017)

• „Z różnych stron” , Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, wystawa indywidualna (2016)

• „AQVARIA”, m4 Gallery, Warszawa,  wystawa indywidualna  (2016)

• ”Strefy i terytoria”, Galeria Ta3, wystawa indywidualna (2016)

• ”Synergia”, Galeria Willa, Łodź, wystawa doktorantów łódzkiej ASP (2016)

• XXS size, summer edition, Berlin Blue Art. Space, Berlin (2016)

• XXS for Christmas, Berlin Blue Art. Space, Berlin,  udział w wystawie zbiorowej (2015)

• Malarstwo, Das Esszimmer, Bonn, wystawa indywidualna  (2015)

• ”Woda”, Galeria Ta3, wystawa indywidualna (2015)

• Zderzenie/Clash , Agnieszka Zawisza/Kama Jackowska, Nowe Miejsce, Warszawa  (2015)

• 19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy druga edycja, Warszawa,  udział w wystawie zbiorowej (2014)

• Abstract III, Brickton Art Centre, Chicago, USA, udział w wystawie zbiorowej (2014)

• Przestrzeń Sztuk Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Okarytmy”, wystawa indywidualna (2013)

•19 x 19 – 19 artystów w 19 dzielnicy, Warszawa,  udział w wystawie zbiorowej (2013)

•Galeria Apteka Sztuki, Warszawa, „Woda”, wystawa indywidualna (2013)

•Galeria Quadrillion, Warszawa, „Pamiętamy ‘44”, udział w happeningu malarskim i wystawie zbiorowej (2013)

•Galeria TA 3, Warszawa „Hydrozagadka” wystawa indywidualna (2013)

•Muzeum Kolejnictwa, Warszawa, „Podróże”, wystawa zbiorowa (2013)

•Galeria DAP 3 Warszawa, „Rozmowy”, wystawa zbiorowa (2013)

•Galeria Manhattan,  Łódź „Matki negocjatorki” , wystawa zbiorowa (2012)

•Warsztaty Kultury, Lublin, „Macierzyństwo”, wystawa zbiorowa (2012)

•No Woman No Art, Poznań, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)

•Galeria Rynek, Olsztyn, „Sztuka matek”, wystawa zbiorowa (2012)

•Tamika, Warszawa „Agnieszka Zawisza z synami” wystawa indywidualna   oraz prezentacja projektu wykonanego wspólnie z dziećmi (2012)

•Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, „Konfronty Rysunku”, wystawa zbiorowa (2012)

•Teatr Imka, Warszawa, „Matkopolko” wystawa projektu Agnieszki Zawiszy, Anity Burdzińskiej-Bojarskiej i  Anny Bedyńskiej (2011)

•Wydawnictwo Agora, Warszawa, „Matkopolko” (2011)

•Galeria Apteka Sztuki, Warszawa „Miasto” wystawa indywidualna (2011)

•Galeria Wystawa, Warszawa „Malarstwo” wystawa indywidualna (2011)

•Teatr Kwadrat, Warszawa, „Kobiety na Froncie”, wystawa zbiorowa (2011)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz